Mazowieckie: Rząd dzieli województwo na dwa regiony. To da więcej pieniędzy z UE po 2020 r.

• Opublikowane zostało rozporządzenie, które dzieli województwo mazowieckie na dwie części.• Zmiany wejdą w życie w 2018 roku.• Podział Mazowsza na dwa regiony statystyczne, tzw. NUTS 2, pozwoli Polsce pozyskać większe środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej po roku 2020 - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. • Zmiana ułatwi też prowadzenie polityki rozwojowej - dodał.

Słupsk rozpoczyna współpracę z Ikeą. 5 tys. żarówek LED trafi do mieszkań komunalnych

• Prezydent Słupska Robert Biedroń podpisał porozumienie z firmą IKEA Polska! • Rozpocznie ono współpracę miasta z tą firmą na rzecz zrównoważonego rozwoju. • Pierwszym postawionym krokiem w ramach wspólnych działań było przekazanie przez IKEA 5 000 żarówek LED, które trafią do rodzin z mieszkań komunalnych.

Reforma oświaty, PO i związki alarmują: Rząd zabiera nauczycielom dodatek wyrównawczy

• Znikną wyrównania dla nauczycieli w przypadku nieosiągnięcia średniego ustawowego wynagrodzenia, przewidzianego dla danego stopnia awansu zawodowego - alarmowały ZNP, FZZ i PO podczas posiedzenia podkomisji ds. reformy edukacji.• Zmianę poparli za to obecni na posiedzeniu podkomisji przedstawiciele samorządów.

Samorządowcy walczą z suszą w regionie. Wyremontowali dwa zbiorniki retencyjne

• Gmina Strzelin zakończyła prace remontowe i oczyszczanie zbiorników retencyjnych, które gromadzą potrzebną środowisku wodę. • Każda taka inwestycja jest na wagę złota, bo zasoby wodne Polski są niewiele większe niż... pustynnego Egiptu. • Na jednego mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej wody niż średnio w Europie. • Całkowity koszt zadania wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniósł blisko 0,7 miliona złotych.

Wszystkie projekty unijne 2014-2020 w jednym miejscu

• Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. • Zgodnie z prawem unijnym Portal Funduszy Europejskich opublikował listę z danymi na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej.• Lista zawiera też dane na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Indywidualny wskaźnika zadłużenia: JST liczą, że Ministerstwo Rozwoju zgodzi się na zmianę

• Jeśli samorządy mają rzeczywiście skorzystać z funduszy unijnych w obecnej perspektywie, muszą się mocniej zadłużyć. • Dlatego trzeba myśleć o zmianie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, aby uelastycznić zdolności finansowe samorządów.• Sygnały z Ministerstwa Rozwoju świadczą o tym, że jest to możliwe.

Olszewski pisze do ministra środowiska. Resort narzuca samorządom jedyny słuszny system ?

• Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wystosował pismo do ministra środowiska Jana Szyszki. • Dotyczy ono projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (wersja z dnia 24 listopada 2016 roku).• Olszewski pisze, że resort forsuje rozwiązania ograniczające samodzielność organizacyjną gmin.

Poznań zagospodaruje 100 ha przestrzeni w sercu miasta

• Poznański rynek nieruchomości komercyjnych systematycznie rośnie, choć dynamika nie jest tak duża jak w innych miastach regionalnych. • Katalizatorem zmian mogą być jednak nowe projekty inwestycyjne planowane przez władze miasta i tereny, które Poznań szykuje na sprzedaż. • Jednym z nich są Wolne Tory, które wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski określa mianem unikatowej przestrzeni w Poznaniu ,

Opłata na pokrycie kosztów wywozu odpadów stała się źródłem zarobków dla JST?

• Poseł Piotr Uruski (PiS) w interpelacji do ministra środowiska pisze o naruszaniu dyscypliny jawności i przejrzystości finansów publicznych przez samorządy. • Chodzi o opłaty wnoszone przez mieszkańców na pokrycie kosztów wywozu odpadów, z których – jak pisze poseł – gminy uczyniły sobie stałe, dodatkowe źródło dochodów.• Jako przykład podaje 30 gmin, które w latach 2013-2015 osiągnęły sporą nadwyżkę opłat z tytułu wywozu odpadów.